IRAKASLEEN TXOKOA
Ongi etorri zure gune honetara!
Orrialde honetan wiki honetan argitaratu diren lanak egiteko gelan aurrera eraman ditugun proposamen didaktikoak aurkituko dituzu, gaia arlo desberdinetan landu dugu gure geletan: Euskara, Ingurune, Gaztelera, Ingelesa eta Plastika arloetan hain zuzen ere. Interesgarria izanen delakoan.
profe.gifRINCÓN DEL PROFESORADO
¡Bienvenidos, bienvenidas a vuestro espacio!
Esta página es para ti, que eres profesional de la educación. En ella encontrarás las propuestas didácticas que se han llevado a cabo en las aulas de nuestra escuela en las diferentes áreas: Euskera, Lengua Castellana, Conocimiento del Medio, Lengua Inglesa y Plástica. Y que han servido para elaborar los trabajos publicados en este wiki. Esperamos que lo que encuentres en ella te sea válido.
Hona hemen gai honekin egingo duguna eta ikasiko duguna:

IKASNORABIDEA / RUTA DE APRENDIZAJE
ZER EGINGO DUGU?
¿QUÉ VAMOS A HACER?
ZERTARAKO?
¿PARA QUÉ?
ZER IKASIKO DUGU?
¿QUÉ APRENDEREMOS?
Unibertsoari buruz informazioa bilatu, irakurri, erabili, ikasi.
Gai horri buruz ikasteko
 • Unibertsoaren sorrera
 • Galaxiak, Esne Bidea
 • Izarrak, konstelazioak
 • Eguzki Sistema: planetak, sateliteak, zeruko gainerako gorputzak
 • Lurra: geruzak, translazioa, errotazioa eta bere ondorioak
 • Ilargia
 • Definizioak egiten
 • Azalpen testuak idazten
 • Laburpenak, eskemak, kontzeptu mapak egiten
Eguzki Sistemaren planetei buruzko informazioa zehatza bilatu eta taula batetan jaso, eskalan adierazi
Eguzki Sistemaren maketa egiteko
 • Interneten informazioa bilatzen
 • Eskalan neurriak adierazten
 • Ikasitakoa maketa batean gauzatzen
Audio-grabazio bat egin Eguzki Sistemari buruz
Eskolako blogean argitaratzeko
 • Ahoz dakiguna adierazten
 • Audacity programa erabiltzen
Miro eta Van Gogh margolarien lanak behatu
Gure artelanak sortzeko
 • Margolari horien lana ezagutzen
 • Plastikarako teknika desberdinak erabiltzen
Narrazio testu desberdinak irakurri, aztertu eta sortu hiru hizkuntzetan: euskaraz, gazteleraz eta ingelesaz
Hizkuntza batetan ikasten duguna beste hizkuntzetan aplikatzeko
 • Ulertzeko eta ekoizteko estrategia desberdinak aplikatzen erabiltzen ditugun hizkuntza guztietan
Unibertsoari buruzko aldizkari digital argitaratu zikloko blogean
Egiten ditugun lanak nahi duten pertsonek Internet bidez ikus ditzaten
 • Lanak oso ongi burutzen argitaratzeko baitira.
 • Gero eta hobeto erabiltzen ditugun hizkuntzetan (euskara, gaztelera eta ingelesa) idazten, berba egiten, ulertzen eta irakurtzen.
Euskaraz unibertsoaren gaiaren inguruan ipuin bat sortu
 • Eskolako beste geletan ozenki irakurtzeko
 • Eskolako blogean argitaratzeko
 • Lehiaketa batetara aurkezteko
 • Ipuinetan errekurtso literarioak erabiltzen: konparazioak, metaforak, hitz politak,…
 • Testua ongi antolatzen paragrafoetan
 • Elkarrizketak ongi idazten, aditz desberdinak erabiliz eta puntuazio ikurrak ongi erabiltzen
 • Pertsonaien eta tokien deskribapen politak narrazioan txertatzen
Gaztelera arloan Unibertsoari buruzko albisteak bilatu, irakurri eta berridatzi
 • Albisteak nolakoak diren ezagutzeko
 • Informazioa bilatzeko eta kontatzeko
 • Idazten ditugun albisteak blogean argitaratzeko
 • Albisteen egitura, ipuinaren egiturarekin konparatuz
 • Albisteen informazio atalak: zer / non / noiz / nork / nola / zergatik / titularra / azpititularra /….
 • Erreferenteen erabilera (izena ez errepikatzeko)
 • Paragrafoka testua antolatzen
 • Kakotsen artean idazten pertsonek esaten dutena testuan txertatzerakoan.
Gaztelera arloan Unibertsoaren gaiarekin garrantzitsuak izan diren pertsonen datu biografiko esanguratsuak bilatzen
 • Ingelesaz idatziko dugun elkarrizketa imaginarioan erabiltzeko
 • Informazioa Interneten bilatzen
 • Biografia xume bat idazten
 • Ahoz besteei kontatzen ikasitakoa
Ingelesa arloan elkarrizketa bat egin aipatutako pertsonai bati
 • Elkarrizketak nola egiten diren ezagutzeko
 • Blogean argitaratzeko
 • Elkarrizketaren egitura
 • Elkarrizketa idazteko arauak: puntuazio zeinuak
 • Ingelesaz egitura eta hiztegia berriak ahoz eta idatziz erabiltzen
Bikoteka lana egingo dugu
Lan kooperatiboa egiteko
 • Elkarrekin lan egiten
 • Laguntzaile onak izaten
Taldekideen iritziak kontuan izango ditugu
Hitz eginez elkar ulertzeko
 • Lankidetza harremanak hobetzen
 • Taldean eztabaidatzen eta errespetatzen
Jendaurrean hitz egingo dugu

 • Jende aurrean hitz egiten
 • Entzulearen papera ongi egiten
Egingo dugun lana ebaluatuko dugu
Nola ikasten dugunaren jabe izateko eta hobetzeko
 • Autoebaluazioak egiten
 • Taldeka ebaluazioak egiten
 • Lanak eta koadernoak txukun aurkezten
 • Egiten dugun lana bideratzen, birplanteatzen,…
EUSKARA, INGURUNE ETA PLASTIKA ARLOAK

 • Proposamen didaktikoaren IRAKASLEENTZAKO GIDA • Ikasleentzako jarduerak


ÁREA DE LENGUA CASTELLANA

 • Propuesta didáctica. GUÍA DEL PROFESORADO • Actividades para el ALUMNADO
ENGLISH